Boekhouding

Onze werkwijze wordt afgestemd op uw wensen via ons online boekhoudpakket.

Fiscaliteit

Uw BTW- en fiscale vraagstukken zijn bij ons in goede handen.

Financieel

Wij helpen bij uw financieel plan, budget, bankbespreking of waardebepaling.

Juridisch

Wij zorgen voor de juiste juridische structuur voor uw bedrijf.

Sociaal

Uw aansluiting als zelfstandige of werkgever wordt door ons begeleid.

Successieplanning

Samen met u plannen wij het vervolg van uw actieve loopbaan.

Wie

wij zijn?

bo'fis boekhoudkantoor BVBA is een door het Beroepsinistituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) erkend kantoor (erkenningsnummer 70024502), dat werd opgericht in 2009. Het kantoor wordt geleid door Marijke De Vuyst, erkend boekhouder-fiscalist (BIBF 206231). bo'fis boekhoudkantoor is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor advies met registratienummer DV.A220274.

bo'fis accountants en belastingconsulenten BVBA, opgericht in 2004, is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder nummer 222625 4 N 04. Zaakvoerder hiervan is Paul Deroose, accountant-belastingconsulent erkend onder nummer 8752 N 69.

BTW-bouwaangifte

Als je (ver)bouwde moest je tot voor kort een bouwaangifte (formulier 106.3) indienen bij de FOD Financiën zodat de fiscus kon nagaan of er over de uitgevoerde werken voldoende BTW werd betaald. Bij deze aangifte moest je dan allerlei bewijsstukken toevoegen zoals de facturen, bonnetjes, offertes, plannen enzovoort. In 2018 werd beslist deze procedure aan […]

Lees verder

Vennootschapsrecht – inwerkingtreding nieuw WVV

Er is sinds 1 mei 2019 een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Vanaf die datum kon je als bestaande vennootschap of vereniging kiezen voor een vervroegde opt-in. Daarin besloot je de rechtspersoon vervroegd te onderwerpen aan het WVV. Als je daarvan geen gebruik hebt gemaakt, zijn alle bepalingen van het nieuwe wetboek sinds […]

Lees verder

Wijziging BTW-tarief horeca

De FOD Financiën laat weten dat vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 de BTW op restaurant- en cateringdiensten zal verlaagd worden tot 6%, met uitzondering van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 […]

Lees verder

Belastingvermindering rechtsbijstand

Wie een individuele rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij een verzekering gevestigd in de EER, kan, wanneer de verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 40% genieten in de aangifte personenbelasting. De betaalde premies komen in aanmerking tot een bedrag van 310 EUR, wat maakt dat je 124 EUR belastingen kan recupereren. De verzekeringsmaatschappij zal je […]

Lees verder