Boekhouding

Onze werkwijze wordt afgestemd op uw wensen via ons online boekhoudpakket.

Fiscaliteit

Uw BTW- en fiscale vraagstukken zijn bij ons in goede handen.

Financieel

Wij helpen bij uw financieel plan, budget, bankbespreking of waardebepaling.

Juridisch

Wij zorgen voor de juiste juridische structuur voor uw bedrijf.

Sociaal

Uw aansluiting als zelfstandige of werkgever wordt door ons begeleid.

Successieplanning

Samen met u plannen wij het vervolg van uw actieve loopbaan.

Wie

wij zijn?

bo'fis boekhoudkantoor BVBA is een door het Beroepsinistituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) erkend kantoor (erkenningsnummer 70024502), dat werd opgericht in 2009. Het kantoor wordt geleid door Marijke De Vuyst, erkend boekhouder-fiscalist (BIBF 206231). bo'fis boekhoudkantoor is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor advies met registratienummer DV.A220274.

bo'fis accountants en belastingconsulenten BVBA, opgericht in 2004, is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder nummer 222625 4 N 04. Zaakvoerder hiervan is Paul Deroose, accountant-belastingconsulent erkend onder nummer 8752 N 69.

Eerste werknemer

De aanwerving van een eerste werknemer is een grote stap. Er komt best wat bij kijken en de algemene perceptie over loonkosten zorgt er soms voor dat ondernemers onzeker zijn om deze stap vooruit te zetten.  Tot 31 december 2020 wordt de loonkost voor de werkgever gevoelig verminderd. De patronale basisbijdragen, die je als werkgever […]

Lees verder

Investeringsaftrek

Investeringen door ondernemers, zowel eenmanszaken als vennootschappen, worden gestimuleerd door het toekennen van een investeringsaftrek. De investeringsaftrek houdt in dat, onder bepaalde voorwaarden, een deel van je winst kan worden vrijgesteld van belastingen door te investeren in nieuwe goederen die je beroepsmatig gebruikt. Omwille van de economische impact van corona zijn ondernemingen soms geneigd een […]

Lees verder

BTW-bouwaangifte

Als je (ver)bouwde moest je tot voor kort een bouwaangifte (formulier 106.3) indienen bij de FOD Financiën zodat de fiscus kon nagaan of er over de uitgevoerde werken voldoende BTW werd betaald. Bij deze aangifte moest je dan allerlei bewijsstukken toevoegen zoals de facturen, bonnetjes, offertes, plannen enzovoort. In 2018 werd beslist deze procedure aan […]

Lees verder

Vennootschapsrecht – inwerkingtreding nieuw WVV

Er is sinds 1 mei 2019 een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Vanaf die datum kon je als bestaande vennootschap of vereniging kiezen voor een vervroegde opt-in. Daarin besloot je de rechtspersoon vervroegd te onderwerpen aan het WVV. Als je daarvan geen gebruik hebt gemaakt, zijn alle bepalingen van het nieuwe wetboek sinds […]

Lees verder