Boekhouding

Onze werkwijze wordt afgestemd op uw wensen via ons online boekhoudpakket.

Fiscaliteit

Uw BTW- en fiscale vraagstukken zijn bij ons in goede handen.

Financieel

Wij helpen bij uw financieel plan, budget, bankbespreking of waardebepaling.

Juridisch

Wij zorgen voor de juiste juridische structuur voor uw bedrijf.

Sociaal

Uw aansluiting als zelfstandige of werkgever wordt door ons begeleid.

Successieplanning

Samen met u plannen wij het vervolg van uw actieve loopbaan.

Wie

wij zijn?

bo'fis boekhoudkantoor BVBA is een door het Beroepsinistituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) erkend kantoor (erkenningsnummer 70024502), dat werd opgericht in 2009. Het kantoor wordt geleid door Marijke De Vuyst, erkend boekhouder-fiscalist (BIBF 206231). bo'fis boekhoudkantoor is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor advies met registratienummer DV.A220274.

bo'fis accountants en belastingconsulenten BVBA, opgericht in 2004, is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder nummer 222625 4 N 04. Zaakvoerder hiervan is Paul Deroose, accountant-belastingconsulent erkend onder nummer 8752 N 69.

UBO-register

De wetgeving rond het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is volledig goedgekeurd en treedt in werking op 31 oktober 2018. De anonimiteit van een groot aantal aandeelhouders zal aldus doorbroken worden. Concreet moeten de uiteindelijk begunstigden voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen worden meegedeeld bij de FOD Financiën. De verantwoordelijkheid voor de registratie (en wijzigingen!) ligt […]

Lees verder

Attest bedrijfsbeheer niet noodzakelijk

Het is zover. Herinner je je nog ons bericht i.v.m. de basiskennis bedrijfsbeheer? Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1 september 2018 niet meer noodzakelijk om een bedrijf te starten. Oorspronkelijk zou de verplichting pas worden afgeschaft vanaf 1 september 2019, maar de inwerkingtreding werd vervroegd. In de plaats daarvan zal meer gefocust worden op de […]

Lees verder

Kapitaalbehoefte

Als ondernemer weet je dat je niet alleen kapitaal nodig hebt om te starten, maar ook om te groeien. De zoektocht naar kapitaal is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de regering een fiscale stimulans voorzien voor burgers die willen investeren in startende ondernemingen of groeibedrijven. Concreet gaat het om investeringen in vennootschappen die maximum 10 […]

Lees verder

Investeringen worden aangemoedigd

Plannen om te investeren in je zaak? Om te vernieuwen? Om uit te breiden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Voor investeringen in 2018 of 2019 geldt er een investeringsaftrek van 20% (i.p.v. 8%). Investerings-wat? Voor investeringen in nieuwe goederen die voor je zaak worden gebruikt, kan je onder bepaalde voorwaarden een deel van […]

Lees verder