Boekhouding

Onze werkwijze wordt afgestemd op uw wensen via ons online boekhoudpakket.

Fiscaliteit

Uw BTW- en fiscale vraagstukken zijn bij ons in goede handen.

Financieel

Wij helpen bij uw financieel plan, budget, bankbespreking of waardebepaling.

Juridisch

Wij zorgen voor de juiste juridische structuur voor uw bedrijf.

Sociaal

Uw aansluiting als zelfstandige of werkgever wordt door ons begeleid.

Successieplanning

Samen met u plannen wij het vervolg van uw actieve loopbaan.

Wie

wij zijn?

bo'fis boekhoudkantoor BVBA is een door het Beroepsinistituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) erkend kantoor (erkenningsnummer 70024502), dat werd opgericht in 2009. Het kantoor wordt geleid door Marijke De Vuyst, erkend boekhouder-fiscalist (BIBF 206231). bo'fis boekhoudkantoor is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor advies met registratienummer DV.A220274.

bo'fis accountants en belastingconsulenten BVBA, opgericht in 2004, is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder nummer 222625 4 N 04. Zaakvoerder hiervan is Paul Deroose, accountant-belastingconsulent erkend onder nummer 8752 N 69.

Geen beroepskennis meer bewijzen voor een aantal beroepen vanaf 2018

De vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft in Vlaanderen vanaf 2018. Dit betekent dat je de beroepen vanaf 1 januari 2018 zou mogen uitoefenen, zonder het bewijzen van enige (specifieke) beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring. Concreet gaat het om volgende beroepen: slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur of traiteur-banketaannemer; […]

Lees verder

Opgelet met laattijdige aangifte

Tot voor kort kon de fiscus enkel een belastingverhoging vorderen bij niet-aangifte, bij onvolledige aangifte of bij een onjuiste aangifte. Omdat er discussie ontstond of er al dan niet een belastingverhoging kon opgelegd worden bij laattijdige indiening van de aangifte, werd deze regel toegevoegd aan de wettekst. Voortaan is er dus geen discussie meer mogelijk. […]

Lees verder

Geen attest bedrijfsbeheer meer nodig om een eigen zaak te starten

Vanaf 1 september 2019 hebben mensen die een eigen zaak willen starten geen attest bedrijfsbeheer meer nodig. Dat werd zopas beslist door de Vlaamse regering. Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, wil de drempel om te ondernemen verlagen en meer focussen op een continue ondersteuning van de zelfstandigen. Hij zal daartoe een actieplan uitwerken. Wij […]

Lees verder

Handelsgeschenken en BTW : verstrengd standpunt van de fiscus

Wanneer je relatiegeschenken van geringe waarde aan beroepsrelaties geeft, kan je de BTW-aftrek op de aankoop hiervan aftrekken. Volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn: het geschenk wordt gegeven aan beroepsrelaties het geschenk is geen geestrijke drank, noch tabaksfabricaat het handelsgeschenk heeft een aankoopprijs (of bij gebrek daaraan, een normale waarde) die lager is dan 50 […]

Lees verder