BTW op esthetische ingrepen

Posted by Admin, Posted on januari 12, 2016

Sinds 1 januari zijn de esthetische ingrepen van artsen onderworpen aan 21 % BTW. Nu werd hiervoor volgende overgangsregeling voorzien. De geviseerde handelingen verricht door artsen en ziekenhuizen blijven van de btw vrijgesteld indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
 uiterlijk op 29.02.2016 is er met de patiënt een overeenkomst om de ingreep/behandeling te verrichten op een welbepaalde datum;
 de ingreep/behandeling wordt effectief uitgevoerd tegen uiterlijk 30.06.2016.
De datum waarop deze handelingen worden betaald, heeft geen invloed op deze overgangsmaatregel.
Handelingen die worden verricht vanaf 01.03.2016 en die niet van voormelde overgangsregeling kunnen genieten, kunnen nog zonder enige sanctie wegens laattijdigheid, worden aangegeven uiterlijk in de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van juni 2016 (maandaangevers) of van het tweede kwartaal 2016 (kwartaalaangevers).