Gratis drank en fruit op kantoor

Posted by Admin, Posted on september 16, 2016

Wanneer je voor dranken en fruit zorgt op de werkplek zijn dit aftrekbare kosten en is het genoten voordeel bij de werknemers niet belastbaar. In een recent antwoord op een parlementaire vraag, geeft de minister van Financiën te kennen dat dit niet geldt voor zelfstandigen. Koopt een zelfstandige dranken en fruit voor tijdens de werkuren dan worden deze beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard die niet aftrekbaar zijn. Deze verschillende behandeling wordt verklaard doordat in het eerste geval de bedoeling bestaat de relaties tussen het personeel te verbeteren en de binding met de onderneming te bevorderen …