Goedkoper wonen in huis vennootschap?

Posted by Admin, Posted on maart 20, 2017

Twee recente arresten kunnen er wel eens voor zorgen dat het een stuk goedkoper wordt om in een huis van de vennootschap te wonen. Concreet is men zowel in Gent als in Antwerpen van mening dat er geen enkele reden is om het gebruik van een huis van een vennootschap 3,8 keer duurder te maken dan wanneer je een huis van een privépersoon gebruikt. Anders gesteld op basis van deze uitspraken kan je vragen om je belastbaar voordeel voor het gebruik van een woning van de vennootschap 3,8 keer lager te waarderen dan nu het geval is. Zorg wel dat je hiervoor tijdig bezwaar indient.