Handelsgeschenken en BTW : verstrengd standpunt van de fiscus

Posted by Admin, Posted on juni 28, 2017

Wanneer je relatiegeschenken van geringe waarde aan beroepsrelaties geeft, kan je de BTW-aftrek op de aankoop hiervan aftrekken. Volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn:

  • het geschenk wordt gegeven aan beroepsrelaties
  • het geschenk is geen geestrijke drank, noch tabaksfabricaat
  • het handelsgeschenk heeft een aankoopprijs (of bij gebrek daaraan, een normale waarde) die lager is dan 50 EUR (exclusief BTW)
  • en het geschenk is geen reclameartikel is.

De fiscus “verduidelijkt” in een recente circulaire (Circ. 2017/C/32 van 29/05/2017) hoe deze regeling moet worden toegepast en zegt dat per beroepsrelatie en per kalenderjaar slechts één handelsgeschenk van geringe waarde in aanmerking komt voor de hierboven beschreven BTW-aftrek. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld aan één beroepsrelatie twee geschenken zou geven van 20 EUR (exclusief BTW). In dat geval kan u de BTW-aftrek maar toepassen voor één van deze twee handelsgeschenken.

De wet beperkt echter het aantal geschenken per beroepsrelatie niet, maar heeft het gewoon over “handelsgeschenken van geringe waarde”. Het is zeer de vraag of de fiscus door deze circulaire geen extra voorwaarde oplegt die de wet niet voorziet … Voer voor discussie.