Opgelet met laattijdige aangifte

Posted by Admin, Posted on augustus 21, 2017

Tot voor kort kon de fiscus enkel een belastingverhoging vorderen bij niet-aangifte, bij onvolledige aangifte of bij een onjuiste aangifte.

Omdat er discussie ontstond of er al dan niet een belastingverhoging kon opgelegd worden bij laattijdige indiening van de aangifte, werd deze regel toegevoegd aan de wettekst. Voortaan is er dus geen discussie meer mogelijk. Wanneer u uw aangifte laattijdig indient, riskeert u vanaf nu, naast een administratieve geldboete, ook een belastingverhoging.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee…