Eindejaarsgeschenken volledig aftrekbaar ?

Posted by Admin, Posted on december 13, 2017

Met de feestdagen in het vooruitzicht, worden wij overstelpt met reclame voor relatiegeschenken. Vaak wordt “100 % fiscaal aftrekbaar” als verkoopargument gebruikt, maar klopt dat wel ?

Fiscaal zijn relatiegeschenken in de regel voor de helft aftrekbaar. Gaat het echter om reclameartikelen (geringe waarde, logo van de schenker, bestemd voor zeer grote verspreiding) dan mag je ze volledig aftrekken. Voor verbruiksgoederen zoals wijn, champagne en chocolade geldt deze uitzondering niet. Laat je dus niets wijsmaken over de volledige aftrekbaarheid van champagne met je logo op !

Qua BTW geldt voor geschenken die aan beroepsrelaties worden gegeven wel volledige aftrek indien de waarde van het geschenk minder bedraagt dan 50 EUR en het niet gaat om een tabaksfabricaat of sterke drank. Let hier wel op het administratief standpunt waarover wij eerder berichtten.