Beste wensen !

Posted by Admin, Posted on januari 11, 2018

Wij wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2018! Een nieuw jaar brengt ditmaal tal van fiscale wijzigingen met zich mee.

Het zomerakkoord zal dit jaar een belangrijke impact hebben met de vermindering van de vennootschapsbelasting als belangrijkste pluspunt (voor KMO’s 20,4 % op de eerste 100.000,00 EUR tegenover voorheen 24,98 % op de eerste 25.000,00 EUR en een verlaging van het algemeen tarief van 33,99 % naar 29,58 %).

Door de verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s van 8 naar 20 % heeft de regering bovendien investeringen willen aanmoedigen.

Het wordt opnieuw belangrijk om voorafbetalingen te doen, gezien de vermeerdering na een aantal milde jaren opnieuw 6,75 % bedraagt. Hou er rekening mee dat de eerste voorafbetaling u het grootste voordeel oplevert. Tijdig handelen is hier dan ook de boodschap.

De klassieke bezoldigingsregel van 36.000,00 EUR wordt vervangen door 45.000,00 EUR, wat enerzijds zal leiden tot een hogere personenbelasting, maar anderzijds ook nieuwe mogelijkheden biedt naar optimalisatie van de pensioenopbouw.

Naast deze maatregelen wijzigen voor vennootschappen ook een aantal regels met betrekking tot notionele intrestaftrek, meerwaarden op aandelen en kapitaalverminderingen, maar dit zou ons binnen dit kader te ver leiden.

Niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken verandert één en ander: verhoging investeringsaftrek (zie hoger), de aftrekbaarheid van autokosten wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot, uitbreiding van de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, wijzigingen aan stopzettingsmeerwaarden, …).

U begrijpt al dat er veel verandert en dat dit nieuwe mogelijkheden creëert. Laat ons samen trachten hier het maximum uit te halen.