Aanpassing dagvergoedingen

Posted by Admin, Posted on januari 24, 2018

U kent de klassieke regeling. U werkt soms niet op kantoor maar buitenshuis en in ruil daarvoor, kan een forfaitaire dagvergoeding toegekend worden. Zeer interessant, want de kosten hiervan zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever en worden vrijgesteld bij wie ze ontvangt. Waarom? De vergoeding dekt kleine kosten die u maakt (lees: maaltijden en dranken), net omdat u buitenshuis werkt.

De spelregels waaraan u zich moet houden, werden onlangs gewijzigd. De vergoedingen mogen niet meer bedragen dan wat ambtenaren krijgen voor dienstreizen. Dit blijft hetzelfde. Doch, het hoogste forfait voor ambtenaren bedraagt sinds kort 16,73 EUR/dag (voorheen 19,99 EUR/dag) en er werden twee extra voorwaarden opgelegd. De verplaatsing moet minstens 6 uur duren én de verplaatsing moet minstens 25 km bedragen.

Hoewel het nog niet formeel werd bevestigd, valt het te verwachten dat de nieuwe (strengere) regeling voor ambtenaren ook zal doorwerken in de privésector. Wij houden u op de hoogte!