Bitcoins: Meerwaarden belastbaar ?

Posted by Admin, Posted on maart 5, 2018

In een recente nieuwsbrief laat de Rulingcommissie uitschijnen dat het beleggen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter heeft. Op die manier wekt zij de indruk dat deze beleggingen ipso facto altijd belast zullen worden, hetzij als divers inkomen (33%), hetzij als beroepsinkomen (progressieve tarieven). Hoewel de belastbaarheid steeds geval per geval moet beoordeeld worden, geeft dit wel aan dat de fiscus deze meerwaarden graag wil belasten…