Voordeel woning vennootschap pak lager

Posted by Admin, Posted on maart 12, 2018

Reeds sinds de jaren ’90 wordt het gebruik van een woning van een vennootschap zwaarder getaxeerd dan wanneer diezelfde woning eigendom is van een natuurlijk persoon. Onder de vorige regering werd dit verschil nog een stuk groter gemaakt (3,8 keer in plaats van 2 voorheen).

Recente rechtspraak vindt dit onderscheid onterecht en op basis van een bericht in De Tijd, zou ook de minister van Financiën dit onderscheid opheffen.