Smartphone: split bill en het voordeel alle aard verdwijnt?

Posted by Admin, Posted on april 18, 2018

Indien je je gsm van je werkgever ook mag gebruiken voor privédoeleinden, zal er een voordeel alle aard aangerekend worden. Dit voordeel maakt dan deel uit van je loon, waar je op belast wordt.

Vanaf 1 januari 2018 zijn volgende forfaitaire bedragen van toepassing voor de kosteloze terbeschikkingstelling:

−   mobiele telefoon: 36 EUR/jaar

−   telefoonabonnement: 48 EUR/jaar

−   internetaansluiting: 60 EUR/jaar

Een smartphone met telefoonabonnement en mobiele data zal een belastbaar voordeel geven van 144 EUR (36 + 48 +60) tenzij er wordt gewerkt met een split bill.

Een split bill houdt in dat het privégebruik toch ten laste wordt genomen door de werknemer, waardoor er geen voordeel moet aangerekend worden.

Opvallend is dat de split bill voor het privégebruik niet enkel het voordeel voor het telefoonabonnement en de internetaansluiting doet wegvallen, maar ook het voordeel voor de smartphone zelf.