Investeringen worden aangemoedigd

Posted by Admin, Posted on augustus 2, 2018

Plannen om te investeren in je zaak? Om te vernieuwen? Om uit te breiden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou.

Voor investeringen in 2018 of 2019 geldt er een investeringsaftrek van 20% (i.p.v. 8%). Investerings-wat?

Voor investeringen in nieuwe goederen die voor je zaak worden gebruikt, kan je onder bepaalde voorwaarden een deel van je winst vrijstellen van belastingen (d.i. een percentage op de aanschaffingswaarde van je investering).  Door de tijdelijke verhoging van het percentage van 8% naar 20% kan er een veel groter deel van de winst vrijgesteld worden.