Kapitaalbehoefte

Posted by Admin, Posted on augustus 13, 2018

Als ondernemer weet je dat je niet alleen kapitaal nodig hebt om te starten, maar ook om te groeien. De zoektocht naar kapitaal is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de regering een fiscale stimulans voorzien voor burgers die willen investeren in startende ondernemingen of groeibedrijven.

Concreet gaat het om investeringen in vennootschappen die maximum 10 jaar bestaan. In ruil voor de kapitaalinbreng verwerven de investeerders (nieuwe) aandelen van de onderneming en genieten zij tevens een belastingvermindering van 25% (groeibedrijven), 30% (kleine vennootschappen) of zelfs 45% (micro-vennootschappen) van het bedrag dat zij in de vennootschap hebben geïnvesteerd. Per belastbaar tijdperk kan men maximaal 100 000 EUR investeren met deze regeling.

Misschien kan je dit in jouw voordeel gebruiken bij een volgende kapitaalronde?