UBO-register

Posted by Admin, Posted on oktober 5, 2018

De wetgeving rond het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is volledig goedgekeurd en treedt in werking op 31 oktober 2018. De anonimiteit van een groot aantal aandeelhouders zal aldus doorbroken worden.

Concreet moeten de uiteindelijk begunstigden voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen worden meegedeeld bij de FOD Financiën. De verantwoordelijkheid voor de registratie (en wijzigingen!) ligt bij de bestuurders.

Wie zijn dan deze uiteindelijk begunstigden?

  • Voor vennootschappen zijn dit voornamelijk de aandeelhouders (natuurlijke personen) die een belang hebben van meer dan 25% (rechtstreeks of onrechtstreeks) en de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen;
  • In het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn dit o.a. de leden van de raad van bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, de stichters van een stichting,….

Het register zal niet enkel toegankelijk zijn voor de FOD Financiën maar kan geraadpleegd worden door elke burger. Sommige gegevens zullen echter afgeschermd worden.

Heeft u hier vragen bij? Contacteer dan ons kantoor, wij helpen je graag verder.