Onroerende verhuur – BTW

Posted by Admin, Posted on april 3, 2019

Vanaf 1 januari 2019 hebt u de mogelijkheid om onroerende goederen te verhuren mét BTW.

Tot op heden was dit niet het geval en gold de algemene regel dat een onroerende verhuur niet met BTW kon plaatsvinden. De bekendste uitzonderingen op dit principe waren het verhuren van parkeerruimtes en opslagruimtes.

Volgende wijzigingen zijn vanaf 2019 van kracht gegaan:

  • De kortetermijnverhuur (maximale duur van zes maanden) van onroerende goederen is verplicht aan BTW onderworpen. Er zijn uitzonderingen voorzien voor woninghuur, voor verhuur aan vzw’s enzovoort.
  • Het verhuren van opslagruimtes wordt opgesplitst in twee categorieën. De verhuur van opslagruimten aan niet-BTW-belastingplichtigen is verplicht aan BTW onderworpen. Bij de verhuur van opslagruimten aan BTW-belastingplichtigen heeft u de keuze. De verhuur kan met toepassing van BTW plaatsvinden, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren. Voor lopende huurcontracten wordt in een overgangsregeling voorzien.
  • Het verhuren van nieuwe gebouwen aan BTW-belastingplichtigen die deze gebouwen uitsluitend voor hun economische activiteit gebruiken kan onderworpen worden aan BTW, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren.

Wil je graag weten of het interessant zou zijn te verhuren met BTW? Geef ons een seintje en we zoeken het graag voor je uit.