Woning – voordeel alle aard

Posted by Admin, Posted on april 15, 2019

Bij de bepaling van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning wordt een onderscheid gemaakt naargelang de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon is, dan wel een vennootschap.

De terbeschikkingstelling door een vennootschap werd tot voor kort 3,8 keer hoger getaxeerd dan de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

Eind 2018 werd dit onderscheid afgeschaft en wordt voor de bepaling van het voordeel alle aard geen rekening meer gehouden met de hoedanigheid van de eigenaar.  Het voordeel wordt vanaf 1 januari 2019 bepaald door 100/60sten van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2.