Gelukkig nieuwjaar !

Posted by Admin, Posted on januari 8, 2020

Het bo'fis team wenst u een zorgeloos 2020 ! Het wordt in ieder geval een jaar waarin heel wat verandert. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking en ook de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen worden van kracht. Zo ruimt de BVBA definitief plaats voor de BV, wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt en de uitkering van dividenden begrensd. Wij houden ons alvast ter beschikking om u door de nieuwe regels te loodsen.