Belastingvermindering rechtsbijstand

Posted by Admin, Posted on juni 5, 2020

Wie een individuele rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten bij een verzekering gevestigd in de EER, kan, wanneer de verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 40% genieten in de aangifte personenbelasting. De betaalde premies komen in aanmerking tot een bedrag van 310 EUR, wat maakt dat je 124 EUR belastingen kan recupereren. De verzekeringsmaatschappij zal je een attest 281.63 uitreiken zodat je weet dat jouw rechtsbijstandsverzekering voldoet aan de voorwaarden. Immers, het attest mag niet worden uitgereikt als de verzekering niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Bestaande polissen kunnen worden aangepast om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Maar let op: premies die betaald worden voor voornoemde rechtsbijstandsverzekering, kunnen niet worden afgetrokken als beroepskosten.