BTW-bouwaangifte

Posted by Admin, Posted on juli 20, 2020

Als je (ver)bouwde moest je tot voor kort een bouwaangifte (formulier 106.3) indienen bij de FOD Financiën zodat de fiscus kon nagaan of er over de uitgevoerde werken voldoende BTW werd betaald. Bij deze aangifte moest je dan allerlei bewijsstukken toevoegen zoals de facturen, bonnetjes, offertes, plannen enzovoort. In 2018 werd beslist deze procedure aan te passen en te vereenvoudigen. De uitvoeringsbesluiten lieten echter op zich wachten. In de tussentijd moesten geen BTW-bouwaangiftes meer worden ingediend, maar moesten enkel de bewijsstukken worden bijgehouden. Op heden is het nieuwe formulier gepubliceerd (formulier nr. 111 B57). Het bestaat uit een vragenlijst met 15 vragen die betrekking hebben op de aard en kenmerken van het gebouw (open of halfopen bebouwing, aantal bouwlagen, daktype, aanwezigheid bijgebouwen) de oppervlakte, het aangerekende BTW-tarief, de kostprijs van de werken, de gebruikte bouwtechnieken, een overzicht van de zelf uitgevoerde werken,…

De nieuwe werkwijze heeft de administratie verduidelijkt in een circulaire.

De administratie zal op basis van goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen een selectie maken van de dossiers die het nieuwe formulier zullen ontvangen. Niet iedereen zal dus een formulier ontvangen. Als je een schrijven ontvangen hebt, moet je het formulier uiterlijk binnen de drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen van het gebouw terugbezorgen.

In elk geval moet de bouwheer de bewijsstukken vijf jaar bewaren, zodat nazicht mogelijk blijft.