Overbruggingsrecht – berekening sociale bijdragen

Posted by Admin, Posted on december 23, 2020

Hoewel de overheid lang liet uitschijnen dat het corona overbruggingsrecht niet zou meetellen voor de berekening van de sociale bijdragen, heeft zij dit standpunt (gedeeltelijk) herzien.

Concreet betekent dit voor de eenmanszaken dat de uitkeringen van het corona-overbruggingsrecht meegeteld zullen worden voor de berekening van de definitieve sociale bijdragen. Het relance-overbruggingsrecht wordt buiten beschouwing gelaten. In veel gevallen zal dit tot gevolg hebben dat de eindafrekening van de sociale bijdragen 2020 hierdoor hoger zal zijn.

Voor de bedrijfsleiders tellen het corona-overbruggingsrecht en het relance-overbruggingsrecht niet mee voor de berekening van de definitieve sociale bijdragen. Het is dan ook de vraag of dit een gerechtvaardigd onderscheid is en of dit overeind zal blijven…