UBO – wijzigingen wetgeving

Posted by Admin, Posted on mei 27, 2021

Sinds enige tijd bestaat er een verplichting voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen om hun uiteindelijk begunstigden te registreren in het UBO-register.

Het is belangrijk dat dit register blijvend correct ingevuld wordt en dat de jaarlijkse herbevestiging gebeurt. Nieuw is dat bij elke registratie verantwoordingsstukken moeten toegevoegd worden die aantonen dat de ingevulde gegevens accuraat, nauwkeurig en actueel zijn.

Uiterlijk op 31 augustus 2021 moeten de ingevulde gegevens herbevestigd worden en de stavingsstukken worden toegevoegd.