Horeca – einde tijdelijke tariefwijziging BTW

Posted by Admin, Posted on september 22, 2021

In het voorjaar berichtten wij over de tijdelijke BTW-verlaging in de horeca. Deze loopt nog tot 30 september 2021 en wordt niet verlengd. De BTW-verlaging naar 6 % was een federale steunmaatregel die ingevoerd werd ter ondersteuning van de horeca in het kader van de coronacrisis.

Vanaf 1 oktober 2021 zullen de BTW-tarieven dus opnieuw stijgen naar de gebruikelijke 12 % en 21 %.

Wij willen er dan ook op wijzen tijdig uw witte kassa aan te passen.