BTW – Wat met de BTW bij de verhuring van vakantiewoningen?

Posted by Admin, Posted on december 15, 2022

Vanaf 1 juli 2022 is de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten gewijzigd.

De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een woning, een appartement of een studio) is in principe vrijgesteld van btw.

Hierop bestaan een aantal uitzonderingen zoals het aanbieden van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verschaft.

Waar moet je rekening mee houden om te weten of het al dan niet een vrijgestelde dienst betreft?

 • De duur van de verhuur
 • Het leveren van bijkomende diensten

Voor boekingen vanaf 1 juli 2022 is er sprake van gemeubeld logies indien:

 • Je gewoonlijk verhuurt voor een periode van minder dan 3 maanden;
 • De verhuurperiode in kwestie ook effectief minder dan 3 maanden duurt;
 • En waarbij minstens één van de volgende bijkomende diensten wordt geleverd:
  • Fysiek onthaal van gasten
  • Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen (dat bij een verblijf van meer dan één week ook minstens éénmaal per week vervangen wordt)
  • Het aanbieden van dagelijks ontbijt

Verhuur je dus gemeubeld logies dan is het verlaagd tarief van 6 % van toepassing.

Dit betekent dan ook dat in de meeste gevallen alle aangerekende BTW op kosten betreffende deze verhuur van gemeubeld logies aftrekbaar zal zijn.

De bijzondere BTW-regeling voor kleine ondernemingen (jaaromzet minder dan 25 000 EUR) kan sinds 1 januari 2022 niet meer gebruikt worden voor de verhuur van gemeubeld logies. Bijgevolg moet je een btw-identificatie aanvragen en gebruik maken van de normale belastingregeling met indiening van periodieke btw-maand- of kwartaalaangiften.

Dit geldt zowel voor particulieren die een vakantiewoning verhuren als voor ondernemingen die zich specifiek bezighouden met de verhuur van vakantiewoningen.

Het enige alternatief kan de regeling voor deeleconomie zijn, indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Dit betekent onder andere dat je moet verhuren aan natuurlijke personen in het kader van privégebruik, via een erkend platform (AirBnB is heden geen erkend platform) en je je moet houden aan maximumgrenzen voor de omzet. Indien je gebruik zou kunnen maken van de regeling deeleconomie moet je je niet voor btw-doeleinden laten registreren en moet je geen periodieke btw-aangiften indienen.

Indien je vragen zou hebben of indien je je hierdoor moet registreren voor BTW, kan je altijd contact opnemen met onze Tax & Legal afdeling. Wij helpen je graag verder.