BTW – Wat met de BTW bij de verhuring van vakantiewoningen?

Posted by Admin, Posted on december 15, 2022

Vanaf 1 juli 2022 is de draagwijdte van de btw-heffing over het verstrekken van gemeubeld logies en eventuele bijkomende diensten gewijzigd. De verhuur van onroerende goederen uit hun aard (zoals een woning, een appartement of een studio) is in principe vrijgesteld van btw. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen zoals het aanbieden van gemeubeld logies in […]

Horeca – einde tijdelijke tariefwijziging BTW

Posted by Admin, Posted on september 22, 2021

In het voorjaar berichtten wij over de tijdelijke BTW-verlaging in de horeca. Deze loopt nog tot 30 september 2021 en wordt niet verlengd. De BTW-verlaging naar 6 % was een federale steunmaatregel die ingevoerd werd ter ondersteuning van de horeca in het kader van de coronacrisis. Vanaf 1 oktober 2021 zullen de BTW-tarieven dus opnieuw […]

UBO – wijzigingen wetgeving

Posted by Admin, Posted on mei 27, 2021

Sinds enige tijd bestaat er een verplichting voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen om hun uiteindelijk begunstigden te registreren in het UBO-register. Het is belangrijk dat dit register blijvend correct ingevuld wordt en dat de jaarlijkse herbevestiging gebeurt. Nieuw is dat bij elke registratie verantwoordingsstukken moeten toegevoegd worden die aantonen dat de ingevulde gegevens accuraat, […]

Horeca – tijdelijke tariefwijziging BTW

Posted by Admin, Posted on mei 5, 2021

Het is bijna zover. De eerste stap richting volledige heropening voor de horeca komt eraan. Vanaf 8 mei 2021 treedt het buitenplan in werking en mogen cafés en restaurants hun terrassen openen. Dit gaat gepaard met een tijdelijke BTW-verlaging vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021. Concreet: Restaurant- en cateringdiensten die normaal […]

Flitscontroles coronamaatregelen

Posted by Admin, Posted on januari 8, 2021

De sociale inspectiediensten hebben aangekondigd flitscontroles te organiseren om na te gaan of de coronamaatregelen binnen bedrijven goed opgevolgd worden. Men gaat bij deze controles bijvoorbeeld na of er voldoende sanitaire maatregelen genomen zijn (voorzieningen om de handen te wassen, papieren tissues om handen af te drogen, aanwezigheid handgel, poetsen van vaak aangeraakte objecten zoals […]

Overbruggingsrecht – berekening sociale bijdragen

Posted by Admin, Posted on december 23, 2020

Hoewel de overheid lang liet uitschijnen dat het corona overbruggingsrecht niet zou meetellen voor de berekening van de sociale bijdragen, heeft zij dit standpunt (gedeeltelijk) herzien. Concreet betekent dit voor de eenmanszaken dat de uitkeringen van het corona-overbruggingsrecht meegeteld zullen worden voor de berekening van de definitieve sociale bijdragen. Het relance-overbruggingsrecht wordt buiten beschouwing gelaten. […]

Geen decembervoorschot BTW

Posted by Admin, Posted on december 17, 2020

In het kader van de coronamaatregelen, vervalt de verplichting om nu in december een voorschot te betalen. Dit geldt zowel voor de maandaangevers als voor de kwartaalaangevers.

Eerste werknemer

Posted by Admin, Posted on oktober 21, 2020

De aanwerving van een eerste werknemer is een grote stap. Er komt best wat bij kijken en de algemene perceptie over loonkosten zorgt er soms voor dat ondernemers onzeker zijn om deze stap vooruit te zetten.  Tot 31 december 2020 wordt de loonkost voor de werkgever gevoelig verminderd. De patronale basisbijdragen, die je als werkgever […]

Investeringsaftrek

Posted by Admin, Posted on oktober 1, 2020

Investeringen door ondernemers, zowel eenmanszaken als vennootschappen, worden gestimuleerd door het toekennen van een investeringsaftrek. De investeringsaftrek houdt in dat, onder bepaalde voorwaarden, een deel van je winst kan worden vrijgesteld van belastingen door te investeren in nieuwe goederen die je beroepsmatig gebruikt. Omwille van de economische impact van corona zijn ondernemingen soms geneigd een […]

BTW-bouwaangifte

Posted by Admin, Posted on juli 20, 2020

Als je (ver)bouwde moest je tot voor kort een bouwaangifte (formulier 106.3) indienen bij de FOD Financiën zodat de fiscus kon nagaan of er over de uitgevoerde werken voldoende BTW werd betaald. Bij deze aangifte moest je dan allerlei bewijsstukken toevoegen zoals de facturen, bonnetjes, offertes, plannen enzovoort. In 2018 werd beslist deze procedure aan […]