Kom jij ons team versterken ?

Ben je op zoek naar een uitdagende job in een aangename werkomgeving ? Heb je een bijzondere interesse in en kennis van boekhouding en fiscaliteit ? Kom dan gerust eens langs op ons kantoor.

Zowel mensen met ervaring als (hoge)schoolverlaters zijn welkom. In functie van je kennis en ervaring krijg je dossiers toegewezen die je volledig beheert.

In ons salarispakket voorzien wij bovenop het loon diverse voordelen, zoals groepsverzekering, eventueel een bedrijfswagen, … Ook een bonussysteem wordt binnen ons kantoor toegepast.

Geïnteresseerd ? Zend jouw CV naar paul@bo-fis.be en wij nodigen jou uit voor een gesprek.

Gelukkig nieuwjaar !

Het bo’fis team wenst u een zorgeloos 2020 ! Het wordt in ieder geval een jaar waarin heel wat verandert. De laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking en ook de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen worden van kracht. Zo ruimt de BVBA definitief plaats voor de BV, wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beperkt en de uitkering van dividenden begrensd. Wij houden ons alvast ter beschikking om u door de nieuwe regels te loodsen.

Woning – voordeel alle aard

Bij de bepaling van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning wordt een onderscheid gemaakt naargelang de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon is, dan wel een vennootschap.

De terbeschikkingstelling door een vennootschap werd tot voor kort 3,8 keer hoger getaxeerd dan de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon.

Eind 2018 werd dit onderscheid afgeschaft en wordt voor de bepaling van het voordeel alle aard geen rekening meer gehouden met de hoedanigheid van de eigenaar.  Het voordeel wordt vanaf 1 januari 2019 bepaald door 100/60sten van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Onroerende verhuur – BTW

Vanaf 1 januari 2019 hebt u de mogelijkheid om onroerende goederen te verhuren mét BTW.

Tot op heden was dit niet het geval en gold de algemene regel dat een onroerende verhuur niet met BTW kon plaatsvinden. De bekendste uitzonderingen op dit principe waren het verhuren van parkeerruimtes en opslagruimtes.

Volgende wijzigingen zijn vanaf 2019 van kracht gegaan:

 • De kortetermijnverhuur (maximale duur van zes maanden) van onroerende goederen is verplicht aan BTW onderworpen. Er zijn uitzonderingen voorzien voor woninghuur, voor verhuur aan vzw’s enzovoort.
 • Het verhuren van opslagruimtes wordt opgesplitst in twee categorieën. De verhuur van opslagruimten aan niet-BTW-belastingplichtigen is verplicht aan BTW onderworpen. Bij de verhuur van opslagruimten aan BTW-belastingplichtigen heeft u de keuze. De verhuur kan met toepassing van BTW plaatsvinden, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren. Voor lopende huurcontracten wordt in een overgangsregeling voorzien.
 • Het verhuren van nieuwe gebouwen aan BTW-belastingplichtigen die deze gebouwen uitsluitend voor hun economische activiteit gebruiken kan onderworpen worden aan BTW, indien de verhuurder en huurder hiervoor gezamenlijk opteren.

Wil je graag weten of het interessant zou zijn te verhuren met BTW? Geef ons een seintje en we zoeken het graag voor je uit.

Bewijs beroepskennis bouwsector

Een tijdje terug berichtten wij reeds over de afschaffing van de vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen.

Nu wordt in Vlaanderen het lijstje verder aangevuld met de afschaffing van het bewijs voor beroepen in de bouw:

 • Installateur-frigorist;
 • Ruwbouwactiviteiten;
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
 • Dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten;
 • Plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker;
 • Algemeen schrijnwerk;
 • Eindafwerkingsactiviteiten;
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
 • Elektrotechnische activiteiten; en
 • Algemene aannemingsactiviteiten.

Dit betekent dat je vanaf 2019 voorgaande beroepen mag uitvoeren, zonder het aantonen van beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring.

Nieuw vennootschapsrecht definitief!

Eindelijk is het zover. De wet betreffende het nieuw vennootschapsrecht is gestemd in het Parlement. De inwerkingtreding verloopt gefaseerd:

 • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen treden de nieuwe regels in werking vanaf 1 mei 2019.
 • Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen zijn diverse overgangsbepalingen voorzien. Indien zij niks ondernemen is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020. Ten laatste op 1 januari 2024 moeten alle vennootschappen en verenigingen de statuten hebben aangepast aan de nieuwe regels. 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kan u hierna terugvinden.

Afschaffing van een aantal vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek voorziet nog vier basisvennootschappen. De maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap.

De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zullen blijven bestaan als variant op de maatschap.

Het doel van deze hervorming is te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om hun vennootschap zelf vorm te geven. De wet speelt hierop in. Het zal in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk zijn om een BV of NV op te richten met één aandeelhouder en één bestuurder. Ook meervoudig stemrecht wordt ingevoerd. Dit betekent dat aan één aandeel bijvoorbeeld vijf stemmen kunnen toegekend worden.

Verscherpte financiële controles

Er worden strengere eisen gesteld aan het financieel plan bij oprichting van een vennootschap. Ook zal bij uitkering een balans- en liquiditeitstest moeten plaatsvinden zodat de solvabiliteit en liquiditeit op korte termijn niet in het gedrang komen. Indien deze checks niet uitgevoerd worden, kan het bestuursorgaan aansprakelijk gesteld worden. Uitkeringen in strijd met voorgaande regels kunnen worden teruggevorderd door de vennootschap.

Onderscheid vennootschappen en verenigingen

Daar waar vroeger het criterium winstoogmerk vaak werd gebruikt om vennootschappen en verenigingen te onderscheiden, zal het criterium winstuitkering gebruikt worden.

Dit betekent dat verenigingen tevens commerciële activiteiten mogen ontwikkelen, maar dat zij de gerealiseerde winst principieel niet mogen uitkeren aan de leden.

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

De omvang van de bestuursaansprakelijkheid wordt voor rechtspersonen afhankelijk gemaakt van de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal gedurende de afgelopen 3 boekjaren. Dit geldt voor feiten na 1 januari 2020 die schade veroorzaken.

De aansprakelijkheidsbeperking kan gaan van 125 000 EUR tot 12 000 000 EUR en geldt voor alle bestuurders samen, per schadeverwekkend feit. Uiteraard werden diverse uitzonderingen voorzien waar de beperking niet kan spelen. Bijvoorbeeld bij zware fouten en fiscale fraude.

Op die manier zou het bestuursmandaat beter verzekerbaar zijn en zouden bestuurders makkelijker een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten.

Statutaire of werkelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is de zetel die in de statuten is vermeld. De plaats van waaruit de vennootschap werkelijk wordt bestuurd is de werkelijke zetel. Om te weten welk vennootschapsrecht van toepassing is, keek men vroeger naar de werkelijke zetel. Door de nieuwe wet wordt dit de maatschappelijke (statutaire) zetel. Concreet betekent dit voor een vennootschap die haar statutaire zetel heeft in Nederland, maar werkelijk wordt bestuurd vanuit België dat zij niet meer onderworpen is aan het Belgische vennootschapsrecht, maar wel onderworpen blijft aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Meer informatie? Neem gerust contact op.

Medewerkers gezocht

Behoort een nieuwe job tot jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar ?

Bo’fis is dringend op zoek naar ervaren kmo-consultants of dossierbeheerders om hun klanten te adviseren. Als boekhoudkundig en fiscaal adviesbureau bedient bo’fis een zeer gevarieerd cliënteel, zowel qua omvang als qua sector. Flexibiliteit en toegevoegde waarde voeren wij hoog in het vaandel.`

Heb je een boekhoudkundige, fiscale en/of financiële ervaring? Denk je graag proactief mee met ondernemers en ondernemingen ? Wil je graag werken in een dynamische en ontspannen sfeer ?

Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken. Als aanspreekpunt krijg je een aantal klanten toegewezen, voor wie je de administratie al dan niet digitaal beheert. Je helpt je klanten de cijfers te interpreteren en waar mogelijk zorg jij voor optimalisaties.

Wij bieden jou een interessant loon met voordelen, zoals groepsverzekering en bedrijfswagen. Via ons bonussysteem kan je bovendien meegenieten van de resultaten van het kantoor.   Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, mail dan naar Marijke@bo-fis.be. Breng gerust een bezoek aan onze website www.bo-fis.be of Facebookpagina @bofisboekhoudkantoor.

Beste Wensen

Het bo’fis-team wenst u een sprankelend 2019 !

UBO-register

De wetgeving rond het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is volledig goedgekeurd en treedt in werking op 31 oktober 2018. De anonimiteit van een groot aantal aandeelhouders zal aldus doorbroken worden.

Concreet moeten de uiteindelijk begunstigden voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen worden meegedeeld bij de FOD Financiën. De verantwoordelijkheid voor de registratie (en wijzigingen!) ligt bij de bestuurders.

Wie zijn dan deze uiteindelijk begunstigden?

 • Voor vennootschappen zijn dit voornamelijk de aandeelhouders (natuurlijke personen) die een belang hebben van meer dan 25% (rechtstreeks of onrechtstreeks) en de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen;
 • In het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn dit o.a. de leden van de raad van bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, de stichters van een stichting,….

Het register zal niet enkel toegankelijk zijn voor de FOD Financiën maar kan geraadpleegd worden door elke burger. Sommige gegevens zullen echter afgeschermd worden.

Heeft u hier vragen bij? Contacteer dan ons kantoor, wij helpen je graag verder.

Attest bedrijfsbeheer niet noodzakelijk

Het is zover. Herinner je je nog ons bericht i.v.m. de basiskennis bedrijfsbeheer? Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1 september 2018 niet meer noodzakelijk om een bedrijf te starten.

Oorspronkelijk zou de verplichting pas worden afgeschaft vanaf 1 september 2019, maar de inwerkingtreding werd vervroegd.

In de plaats daarvan zal meer gefocust worden op de ontwikkeling van ondernemerscompetenties door de jaren heen.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.