Bewijs beroepskennis bouwsector

Een tijdje terug berichtten wij reeds over de afschaffing van de vestigingswet voor een aantal gereglementeerde beroepen.

Nu wordt in Vlaanderen het lijstje verder aangevuld met de afschaffing van het bewijs voor beroepen in de bouw:

 • Installateur-frigorist;
 • Ruwbouwactiviteiten;
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten;
 • Dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten;
 • Plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker;
 • Algemeen schrijnwerk;
 • Eindafwerkingsactiviteiten;
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair;
 • Elektrotechnische activiteiten; en
 • Algemene aannemingsactiviteiten.

Dit betekent dat je vanaf 2019 voorgaande beroepen mag uitvoeren, zonder het aantonen van beroepsbekwaamheid door het voorleggen van diploma’s, getuigschriften of het bewijzen van praktijkervaring.

Nieuw vennootschapsrecht definitief!

Eindelijk is het zover. De wet betreffende het nieuw vennootschapsrecht is gestemd in het Parlement. De inwerkingtreding verloopt gefaseerd:

 • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen treden de nieuwe regels in werking vanaf 1 mei 2019.
 • Voor de bestaande vennootschappen en verenigingen zijn diverse overgangsbepalingen voorzien. Indien zij niks ondernemen is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing vanaf 1 januari 2020. Ten laatste op 1 januari 2024 moeten alle vennootschappen en verenigingen de statuten hebben aangepast aan de nieuwe regels. 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kan u hierna terugvinden.

Afschaffing van een aantal vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek voorziet nog vier basisvennootschappen. De maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap.

De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap zullen blijven bestaan als variant op de maatschap.

Het doel van deze hervorming is te vereenvoudigen en te flexibiliseren. Ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om hun vennootschap zelf vorm te geven. De wet speelt hierop in. Het zal in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk zijn om een BV of NV op te richten met één aandeelhouder en één bestuurder. Ook meervoudig stemrecht wordt ingevoerd. Dit betekent dat aan één aandeel bijvoorbeeld vijf stemmen kunnen toegekend worden.

Verscherpte financiële controles

Er worden strengere eisen gesteld aan het financieel plan bij oprichting van een vennootschap. Ook zal bij uitkering een balans- en liquiditeitstest moeten plaatsvinden zodat de solvabiliteit en liquiditeit op korte termijn niet in het gedrang komen. Indien deze checks niet uitgevoerd worden, kan het bestuursorgaan aansprakelijk gesteld worden. Uitkeringen in strijd met voorgaande regels kunnen worden teruggevorderd door de vennootschap.

Onderscheid vennootschappen en verenigingen

Daar waar vroeger het criterium winstoogmerk vaak werd gebruikt om vennootschappen en verenigingen te onderscheiden, zal het criterium winstuitkering gebruikt worden.

Dit betekent dat verenigingen tevens commerciële activiteiten mogen ontwikkelen, maar dat zij de gerealiseerde winst principieel niet mogen uitkeren aan de leden.

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

De omvang van de bestuursaansprakelijkheid wordt voor rechtspersonen afhankelijk gemaakt van de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal gedurende de afgelopen 3 boekjaren. Dit geldt voor feiten na 1 januari 2020 die schade veroorzaken.

De aansprakelijkheidsbeperking kan gaan van 125 000 EUR tot 12 000 000 EUR en geldt voor alle bestuurders samen, per schadeverwekkend feit. Uiteraard werden diverse uitzonderingen voorzien waar de beperking niet kan spelen. Bijvoorbeeld bij zware fouten en fiscale fraude.

Op die manier zou het bestuursmandaat beter verzekerbaar zijn en zouden bestuurders makkelijker een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten.

Statutaire of werkelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is de zetel die in de statuten is vermeld. De plaats van waaruit de vennootschap werkelijk wordt bestuurd is de werkelijke zetel. Om te weten welk vennootschapsrecht van toepassing is, keek men vroeger naar de werkelijke zetel. Door de nieuwe wet wordt dit de maatschappelijke (statutaire) zetel. Concreet betekent dit voor een vennootschap die haar statutaire zetel heeft in Nederland, maar werkelijk wordt bestuurd vanuit België dat zij niet meer onderworpen is aan het Belgische vennootschapsrecht, maar wel onderworpen blijft aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Meer informatie? Neem gerust contact op.

Medewerkers gezocht

Behoort een nieuwe job tot jouw goede voornemens voor het nieuwe jaar ?

Bo’fis is dringend op zoek naar ervaren kmo-consultants of dossierbeheerders om hun klanten te adviseren. Als boekhoudkundig en fiscaal adviesbureau bedient bo’fis een zeer gevarieerd cliënteel, zowel qua omvang als qua sector. Flexibiliteit en toegevoegde waarde voeren wij hoog in het vaandel.`

Heb je een boekhoudkundige, fiscale en/of financiële ervaring? Denk je graag proactief mee met ondernemers en ondernemingen ? Wil je graag werken in een dynamische en ontspannen sfeer ?

Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken. Als aanspreekpunt krijg je een aantal klanten toegewezen, voor wie je de administratie al dan niet digitaal beheert. Je helpt je klanten de cijfers te interpreteren en waar mogelijk zorg jij voor optimalisaties.

Wij bieden jou een interessant loon met voordelen, zoals groepsverzekering en bedrijfswagen. Via ons bonussysteem kan je bovendien meegenieten van de resultaten van het kantoor.   Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, mail dan naar Marijke@bo-fis.be. Breng gerust een bezoek aan onze website www.bo-fis.be of Facebookpagina @bofisboekhoudkantoor.

Beste Wensen

Het bo’fis-team wenst u een sprankelend 2019 !

UBO-register

De wetgeving rond het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is volledig goedgekeurd en treedt in werking op 31 oktober 2018. De anonimiteit van een groot aantal aandeelhouders zal aldus doorbroken worden.

Concreet moeten de uiteindelijk begunstigden voor vennootschappen, vzw’s, internationale vzw’s /stichtingen worden meegedeeld bij de FOD Financiën. De verantwoordelijkheid voor de registratie (en wijzigingen!) ligt bij de bestuurders.

Wie zijn dan deze uiteindelijk begunstigden?

 • Voor vennootschappen zijn dit voornamelijk de aandeelhouders (natuurlijke personen) die een belang hebben van meer dan 25% (rechtstreeks of onrechtstreeks) en de natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen;
 • In het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen zijn dit o.a. de leden van de raad van bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting, de stichters van een stichting,….

Het register zal niet enkel toegankelijk zijn voor de FOD Financiën maar kan geraadpleegd worden door elke burger. Sommige gegevens zullen echter afgeschermd worden.

Heeft u hier vragen bij? Contacteer dan ons kantoor, wij helpen je graag verder.

Attest bedrijfsbeheer niet noodzakelijk

Het is zover. Herinner je je nog ons bericht i.v.m. de basiskennis bedrijfsbeheer? Het attest bedrijfsbeheer is vanaf 1 september 2018 niet meer noodzakelijk om een bedrijf te starten.

Oorspronkelijk zou de verplichting pas worden afgeschaft vanaf 1 september 2019, maar de inwerkingtreding werd vervroegd.

In de plaats daarvan zal meer gefocust worden op de ontwikkeling van ondernemerscompetenties door de jaren heen.

Kapitaalbehoefte

Als ondernemer weet je dat je niet alleen kapitaal nodig hebt om te starten, maar ook om te groeien. De zoektocht naar kapitaal is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft de regering een fiscale stimulans voorzien voor burgers die willen investeren in startende ondernemingen of groeibedrijven.

Concreet gaat het om investeringen in vennootschappen die maximum 10 jaar bestaan. In ruil voor de kapitaalinbreng verwerven de investeerders (nieuwe) aandelen van de onderneming en genieten zij tevens een belastingvermindering van 25% (groeibedrijven), 30% (kleine vennootschappen) of zelfs 45% (micro-vennootschappen) van het bedrag dat zij in de vennootschap hebben geïnvesteerd. Per belastbaar tijdperk kan men maximaal 100 000 EUR investeren met deze regeling.

Misschien kan je dit in jouw voordeel gebruiken bij een volgende kapitaalronde?

Investeringen worden aangemoedigd

Plannen om te investeren in je zaak? Om te vernieuwen? Om uit te breiden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou.

Voor investeringen in 2018 of 2019 geldt er een investeringsaftrek van 20% (i.p.v. 8%). Investerings-wat?

Voor investeringen in nieuwe goederen die voor je zaak worden gebruikt, kan je onder bepaalde voorwaarden een deel van je winst vrijstellen van belastingen (d.i. een percentage op de aanschaffingswaarde van je investering).  Door de tijdelijke verhoging van het percentage van 8% naar 20% kan er een veel groter deel van de winst vrijgesteld worden.

Plussen – onbelast bijverdienen

Het is zover. Na lang wachten is de regeling rond onbelast bijverdienen goedgekeurd. Vanaf 15 juli 2018 kan u er gebruik van maken. Onbelast? Jazeker!

De regeling is van toepassing voor werknemers die minstens 4/5e werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden die kleine klusjes willen doen voor vrienden, buren, verenigingen enzovoort. De klusjes worden onderverdeeld in volgende categorieën:

–         Diensten in de deeleconomie via een erkend online platform, via Deliveroo (maaltijden), Vengo (transport) of Bijleshuis (opleiding) bijvoorbeeld;

–         Diensten van burger tot burger (niet-professioneel), zoals gras maaien, babysitten, kleine onderhoudswerken enzovoort;

–         Diensten voor verenigingen, waaronder onder meer de diensten als gids, animator en coach van een sportploeg;

Hiermee kan je 6 130 EUR belastingvrij verdienen in 2018. De maandlimiet bedraagt 510,83 EUR.

Wij moeten er wel bij vermelden dat er door Unizo en Boerenbond een procedure gestart is bij het Grondwettelijk Hof om deze regeling aan te vechten.

Wij houden u op de hoogte!

Vrijstelling dividend in de personenbelasting

Eén van de maatregelen van het zomerakkoord betrof de vrijstelling in de personenbelasting van een beperkte schijf dividenden. Bedoeling was spaargeld van de spaarboekjes weg te lokken naar aandelen. Heb je dus aandelen van beursgenoteerde of andere vennootschappen, vergeet dan niet in de aangifte de roerende voorheffing terug te vragen op de eerste 640 EUR dividenden die je dit jaar ontvangt. Op die manier kan je via de aangifte inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019) 192 EUR recupereren. Deze maatregel geldt per persoon.

Wat hierboven is uiteengezet voor dividenden van aandelen waarin je je spaarcenten hebt belegd, geldt evenzeer voor dividenden uit de eigen vennootschap. Rijk wordt je er misschien niet van, maar wanneer je geïnteresseerd bent om voor de inkomsten van dit jaar 192 EUR roerende voorheffing te recupereren van de staat of een belastingvrij dividend uit je vennootschap te ontvangen van 640 EUR, brengen wij dit graag voor u in orde. Geef gerust een seintje.

Ook voor eventuele vragen, kan je ons steeds contacteren.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.