Voordeel alle aard woning fors goedkoper

Eerder berichtten wij reeds over de discussie rond de forfaitaire waardering van het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning. Er wordt in principe een onderscheid gemaakt naargelang de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon is, dan wel een vennootschap. Recente rechtspraak vond dit onderscheid onterecht en met de publicatie van een nieuwe circulaire lijkt de fiscus zich hierbij neer te leggen.

In afwachting van een wetswijziging wordt de gratis terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap aldus 3,8 keer (!) goedkoper.

Goed nieuws dus!

Lid worden van ons team ?

Om onze groei te ondersteunen en ons team te versterken zijn wij op zoek naar mensen met een passie voor cijfers. Ben je bachelor of master, heb je weinig of veel ervaring, neem dan contact met ons op.

Zowel voor mensen die autonoom dossiers beheren en als zelfstandig aanspreekpunt fungeren naar de klant, als voor zij die op termijn een dergelijke functie ambiëren, kunnen wij een uitdagende job aanbieden.

Je kan je uitleven in een gevarieerd cliënteel dat, in een wereld die steeds meer digitaal wordt, zoekt naar advies en begeleiding. Samen met je collega’s zal jij deze ondernemers helpen en hun toekomstplannen mee gestalte geven.

Je komt terecht in een jonge en dynamische omgeving waar kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel wordt gevoerd, maar de sfeer gemoedelijk is. Je doet niet alleen ervaring op op de werkvloer, ook door interne en externe opleidingen wordt je kennis bijgespijkerd.

Uiteraard word je passend vergoed in functie van jouw kwaliteiten en engagement, met extralegale voordelen zoals groepsverzekering en, naar gelang, bedrijfswagen. Ook een bonussysteem is binnen ons kantoor geïmplementeerd.

Interesse ? Mail dan snel jouw CV naar marijke@bo-fis.be

Smartphone: split bill en het voordeel alle aard verdwijnt?

Indien je je gsm van je werkgever ook mag gebruiken voor privédoeleinden, zal er een voordeel alle aard aangerekend worden. Dit voordeel maakt dan deel uit van je loon, waar je op belast wordt.

Vanaf 1 januari 2018 zijn volgende forfaitaire bedragen van toepassing voor de kosteloze terbeschikkingstelling:

−   mobiele telefoon: 36 EUR/jaar

−   telefoonabonnement: 48 EUR/jaar

−   internetaansluiting: 60 EUR/jaar

Een smartphone met telefoonabonnement en mobiele data zal een belastbaar voordeel geven van 144 EUR (36 + 48 +60) tenzij er wordt gewerkt met een split bill.

Een split bill houdt in dat het privégebruik toch ten laste wordt genomen door de werknemer, waardoor er geen voordeel moet aangerekend worden.

Opvallend is dat de split bill voor het privégebruik niet enkel het voordeel voor het telefoonabonnement en de internetaansluiting doet wegvallen, maar ook het voordeel voor de smartphone zelf.

 

POZ, een nieuwe vorm van pensioenopbouw

Binnenkort zal het mogelijk zijn als zelfstandige – natuurlijk persoon – extra pensioen te verwerven via een nieuw systeem: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen.

Aanleiding tot deze nieuwe vorm van pensioenopbouw is de bestaande IPT-regeling voor bedrijfsleiders van vennootschappen.
Zowel bedrijfsleiders als eenmanszaken kunnen extra pensioen opbouwen via het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), maar bedrijfsleiders kunnen daarnaast ook gebruik maken van de zogenaamde IPT-verzekering (Individuele PensioenToezeggingsverzekering) terwijl eenmanszaken dat tot op heden niet konden. Om dit verschil weg te werken werd de POZ gelanceerd.

Net zoals voor de IPT-regeling, bestaat er voor de POZ ook een 80%-regel en is er een premietaks verschuldigd van 4,4%.

Het voordeel? De betaling van POZ-premies levert een belastingvermindering op van 30% en het opgebouwde pensioenkapitaal wordt gunstig belast bij uitkering (10% personenbelasting + gemeentebelasting, riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%).

De nieuwe POZ komt naast de reeds bestaande systemen voor pensioenopbouw (bv. VAPZ, individuele levensverzekering, pensioensparen,…). Wij raden aan de andere mogelijkheden te vergelijken (o.b.v. fiscale behandeling en kosten) om uw pensioenopbouw te optimaliseren.

Heeft u hier hulp bij nodig of wil u hier meer over weten? Neem contact op met ons kantoor, wij helpen u graag verder.

Voordeel woning vennootschap pak lager

Reeds sinds de jaren ’90 wordt het gebruik van een woning van een vennootschap zwaarder getaxeerd dan wanneer diezelfde woning eigendom is van een natuurlijk persoon. Onder de vorige regering werd dit verschil nog een stuk groter gemaakt (3,8 keer in plaats van 2 voorheen).

Recente rechtspraak vindt dit onderscheid onterecht en op basis van een bericht in De Tijd, zou ook de minister van Financiën dit onderscheid opheffen.

Ons team vervoegen ?

Om onze groei te ondersteunen en ons team te versterken zijn wij op zoek naar een master (of gelijkwaardig door ervaring) die autonoom dossiers beheert.

Ben je gebeten door boekhouding en fiscaliteit en heb je minimaal 5 jaar ervaring, dan bieden wij een uitdagende job. Als aanspreekpunt van de klant, begeleid je niet alleen de boekhouding maar geef je ook financieel en fiscaal advies. Als volwaardige gesprekspartner denk je mee met de ondernemer en/of diens interne boekhouder. Ook het afhandelen van fiscale controles boezemt jou allesbehalve schrik in.

Je komt terecht in een jonge en dynamische omgeving waar kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel wordt gevoerd, maar de sfeer gemoedelijk is. Wij voorzien diverse interne en externe opleidingen. Uiteraard word je passend vergoed in functie van jouw kwaliteiten en engagement, met extralegale voordelen zoals groepsverzekering en bedrijfswagen. Ook een bonussysteem is binnen ons kantoor geïmplementeerd. In functie van jouw evolutie is ook een doorstroming naar vennoot zeker een optie.

Bitcoins: Meerwaarden belastbaar ?

In een recente nieuwsbrief laat de Rulingcommissie uitschijnen dat het beleggen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter heeft. Op die manier wekt zij de indruk dat deze beleggingen ipso facto altijd belast zullen worden, hetzij als divers inkomen (33%), hetzij als beroepsinkomen (progressieve tarieven). Hoewel de belastbaarheid steeds geval per geval moet beoordeeld worden, geeft dit wel aan dat de fiscus deze meerwaarden graag wil belasten…

Dagvergoedingen 2.0

Recent berichtten wij over de aangepaste voorwaarden voor dagvergoedingen. De vraag was toen of de aangepaste voorwaarden voor ambtenaren zouden doorwerken in de privésector. Het antwoord hebben wij intussen gekregen via een nieuwe circulaire en er is goed nieuws! De verstrengde voorwaarden gelden niet allemaal voor de privésector.

De privésector moet geen rekening houden met de minimumafstand van 25km, deze voorwaarde geldt enkel voor ambtenaren.

De minimale duurtijd van 6 uur blijft wel van toepassing.

Aanpassing dagvergoedingen

U kent de klassieke regeling. U werkt soms niet op kantoor maar buitenshuis en in ruil daarvoor, kan een forfaitaire dagvergoeding toegekend worden. Zeer interessant, want de kosten hiervan zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever en worden vrijgesteld bij wie ze ontvangt. Waarom? De vergoeding dekt kleine kosten die u maakt (lees: maaltijden en dranken), net omdat u buitenshuis werkt.

De spelregels waaraan u zich moet houden, werden onlangs gewijzigd. De vergoedingen mogen niet meer bedragen dan wat ambtenaren krijgen voor dienstreizen. Dit blijft hetzelfde. Doch, het hoogste forfait voor ambtenaren bedraagt sinds kort 16,73 EUR/dag (voorheen 19,99 EUR/dag) en er werden twee extra voorwaarden opgelegd. De verplaatsing moet minstens 6 uur duren én de verplaatsing moet minstens 25 km bedragen.

Hoewel het nog niet formeel werd bevestigd, valt het te verwachten dat de nieuwe (strengere) regeling voor ambtenaren ook zal doorwerken in de privésector. Wij houden u op de hoogte!

Beste wensen !

Wij wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2018! Een nieuw jaar brengt ditmaal tal van fiscale wijzigingen met zich mee.

Het zomerakkoord zal dit jaar een belangrijke impact hebben met de vermindering van de vennootschapsbelasting als belangrijkste pluspunt (voor KMO’s 20,4 % op de eerste 100.000,00 EUR tegenover voorheen 24,98 % op de eerste 25.000,00 EUR en een verlaging van het algemeen tarief van 33,99 % naar 29,58 %).

Door de verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s van 8 naar 20 % heeft de regering bovendien investeringen willen aanmoedigen.

Het wordt opnieuw belangrijk om voorafbetalingen te doen, gezien de vermeerdering na een aantal milde jaren opnieuw 6,75 % bedraagt. Hou er rekening mee dat de eerste voorafbetaling u het grootste voordeel oplevert. Tijdig handelen is hier dan ook de boodschap.

De klassieke bezoldigingsregel van 36.000,00 EUR wordt vervangen door 45.000,00 EUR, wat enerzijds zal leiden tot een hogere personenbelasting, maar anderzijds ook nieuwe mogelijkheden biedt naar optimalisatie van de pensioenopbouw.

Naast deze maatregelen wijzigen voor vennootschappen ook een aantal regels met betrekking tot notionele intrestaftrek, meerwaarden op aandelen en kapitaalverminderingen, maar dit zou ons binnen dit kader te ver leiden.

Niet alleen voor vennootschappen maar ook voor eenmanszaken verandert één en ander: verhoging investeringsaftrek (zie hoger), de aftrekbaarheid van autokosten wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot, uitbreiding van de mogelijkheden om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, wijzigingen aan stopzettingsmeerwaarden, …).

U begrijpt al dat er veel verandert en dat dit nieuwe mogelijkheden creëert. Laat ons samen trachten hier het maximum uit te halen.

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.