Tax shelter voor startende ondernemingen

Een eigen zaak begint met een goed idee, maar daar is meestal ook geld voor nodig. Bent u van plan om binnenkort een nieuwe vennootschap op te richten, maar vindt u niet genoeg startkapitaal? Ben je recent gestart en heb je bijkomend kapitaal nodig? De Tax shelter voor startende ondernemingen biedt misschien de oplossing!
Particulieren die investeren in nieuwe KMO-vennootschappen kunnen daarop genieten van een belastingvermindering van 30% (KMO) of 45% (micro-onderneming). Een investeerder kan maximaal 100.000,00 EUR binnen deze regeling beleggen. De belastingvermindering is wel niet overdraagbaar en wordt niet terugbetaald.
De KMO-vennootschap waarin geïnvesteerd wordt moet wel een effectieve exploitatievennootschap zijn. Vastgoed- management- of beleggingsactiviteiten komen dus niet in aanmerking.
De belastingvermindering geldt vanaf aanslagjaar 2016 en is van toepassing op de verwerving van nieuwe aandelen door de oprichting van startende vennootschappen en door kapitaalverhogingen binnen vier jaar na oprichting (na 2012). De vermindering is momenteel enkel mogelijk voor rechtstreekse beleggingen maar nog niet voor investeringen via crowdfundingplatformen of startersfondsen.
Als bedrijfsleider kan je geen belastingvermindering genieten wanneer je in je eigen zaak investeert. Vrienden of familie (inclusief echtgenoten!) kunnen wel fiscaalvriendelijk investeren in je vennootschap.
Wil je hier meer over weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om de voorwaarden te bespreken.

Gratis drank en fruit op kantoor

Wanneer je voor dranken en fruit zorgt op de werkplek zijn dit aftrekbare kosten en is het genoten voordeel bij de werknemers niet belastbaar. In een recent antwoord op een parlementaire vraag, geeft de minister van Financiën te kennen dat dit niet geldt voor zelfstandigen. Koopt een zelfstandige dranken en fruit voor tijdens de werkuren dan worden deze beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard die niet aftrekbaar zijn. Deze verschillende behandeling wordt verklaard doordat in het eerste geval de bedoeling bestaat de relaties tussen het personeel te verbeteren en de binding met de onderneming te bevorderen …

Personenwagens en publiciteit

Druk beletterde auto’s vind je tegenwoordig niet enkel in het wielerpeloton. Bedrijfswagens in een opvallend kleurtje voorzien van de nodige publiciteit zie je meer en meer in het straatbeeld verschijnen. Betekent dit dat de BTW op dergelijke personenwagens volledig aftrekbaar wordt ? Neen, de volledige aftrek van BTW kan enkel voor de effectieve kosten van bedrukking of beschildering, de overige kosten van je hippe wagen blijven aan de maximale aftrek van 50 % BTW onderworpen.

BTW op esthetische ingrepen

Sinds 1 januari zijn de esthetische ingrepen van artsen onderworpen aan 21 % BTW. Nu werd hiervoor volgende overgangsregeling voorzien. De geviseerde handelingen verricht door artsen en ziekenhuizen blijven van de btw vrijgesteld indien volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
 uiterlijk op 29.02.2016 is er met de patiënt een overeenkomst om de ingreep/behandeling te verrichten op een welbepaalde datum;
 de ingreep/behandeling wordt effectief uitgevoerd tegen uiterlijk 30.06.2016.
De datum waarop deze handelingen worden betaald, heeft geen invloed op deze overgangsmaatregel.
Handelingen die worden verricht vanaf 01.03.2016 en die niet van voormelde overgangsregeling kunnen genieten, kunnen nog zonder enige sanctie wegens laattijdigheid, worden aangegeven uiterlijk in de btw-aangifte met betrekking tot de handelingen van juni 2016 (maandaangevers) of van het tweede kwartaal 2016 (kwartaalaangevers).

Graag

meer info?

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren. 
We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.